• Kwietniowa wycieczka do Poznania

Kwietniowa wycieczka do Poznania

W kwietniu zapraszamy na wycieczkę do Poznania.
Termin: 22 kwiecień 2023 r.
Wyjazd o godzinie 5:00 spod MDK w Czechowicach-Dziedzicach. Powrót ok. 23:00.
Ilość miejsc :45.

Zapisy od 6 marca 2023 r., w sekretariacie MDK w Czechowicach-Dziedzicach.
Koszt wycieczki: 240,00 zł/os. (200,00 zł transport + 40,00 zł - bilety do muzeów i przewodnicy).

Program:

1/ Katedra Poznańska
Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Jeden z najstarszych polskich kościołów, i najstarsza polska katedra(od 968), być może miejsce Chrztu Mieszka I, położona na Ostrowie Tumskim. Jest miejscem pochówku pierwszych Piastów - Mieszka I i Bolesława Chrobrego, "Złota Kaplica". Obecna katedra powstała w XIV–XV wieku, częściowo odbudowana po zniszczeniach wojennych II wojny światowej.

2/ Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Wystawa prac Jacka Malczewskiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie.
Wystawa "Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki" jest gestem pomocy i solidarności w ochronie dziedzictwa. Twórczość Jacka Malczewskiego będąca świadectwem i krytyczną analizą burzliwej i dramatycznej historii Polski, współcześnie staje się świadkiem (doświadczającym) barbarzyństwa wojny. Symbolicznie podróż tych obrazów jest jak wojenna tułaczka w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, jak Ukraińscy uchodźcy. Twórczość Malczewskiego, jako sztuka autorefleksyjna, podszyta nierzadko ironią, dystansem, humorem opowiada nie tylko o historii, ale i o roli miejsc i powinności artysty uwikłanego w złożony splot odniesień wobec tego co było, co jest i co będzie. Główną osią narracyjną nie jest jednak opowieść o romantycznych, czy symbolicznych interpretacjach sztuki Jacka Malczewskiego, a przypomnienie i ukazanie jak bardzo współcześnie są aktualne pytania, które artysta zadawał sobie i innym. Nie odbierając godności sztuce Mistrza, a podkreślając znaczenie dziedzictwa, którym się opiekujemy i zachowujemy dla przyszłych pokoleń. Jego wartość widziana jako części naszej tożsamości i dziedzictwa – także światowego, wartości, która w obliczu wojny może zostać wzięta w nawias, ukryta, zniszczona… Wystawa opowiada o kruchości dziedzictwa oraz jego wartości, przedstawiona jako opowieść o solidarności, o pracy muzealnika, artysty w czasie wojny, o ratowaniu dziedzictwa, o tym czym jest dziedzictwo oraz co i z jakich powodów należy chronić. Są to znaczenia, które jeszcze mocniej uwypuklają się w obliczu wojny. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z wiersza Reinera Maria Rilkego. Odnosi się on do tego co ruchome, kruche i niepewne, ale i do tego co wieczne i ważne. Drugim utworem spinającym klamrą narrację wystawy jest wiersz Wisławy Szymborskiej Koniec i początek.
Po każdej wojnie
ktoś musi posprzątać
Jaki taki porządek
sam się przecież nie zrobi.

3/ Muzeum Instrumentów Muzycznych.
Układ i aranżacja nowej ekspozycji Muzeum Instrumentów Muzycznych wyrosły z idei ukazania instrumentów muzycznych poprzez kontekst epoki, zespołu, miejsca i tradycji. Zwiedzając ekspozycje Muzeum, wyruszamy w podróż przez wieki, miejsca, zjawiska, kultury. Każda z 16 galerii odsyła widza do jakiegoś obszaru lub zjawiska, które jest jej przewodnią problematyką. Obok głównego tematu często w danej galerii pojawiają się dodatkowe konteksty lub dopełnienia. Dwie pierwsze kondygnacje prowadzą zwiedzającego przez wybrane zagadnienia z historii artystycznej muzyki europejskiej. Parter ekspozycji obejmuje okres od późnego średniowiecza do końca XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z historii muzyki zarówno ogólnoeuropejskiej, jak również polskiej czy lokalnie poznańskiej, przedstawiają świat rodzącej się świeckiej muzyki instrumentalnej oraz dominującą w okresie baroku przestrzeń sakralnej muzyki wokalno -instrumentalnej. Pierwsze piętro ekspozycji prowadzi widza przez przemijający w XVIII w. czas muzyki dworskiej, podążając w dalszej jego części do sal koncertowych, słynnych wirtuozów, muzyki kameralnej, salonowej aż do awangardowej muzyki wieku XX. Drugie piętro z kolei przybliża tradycje muzyczne różnych kultur świata. Odkrywa bogactwo form instrumentów oraz ich funkcji w danej kulturze. Przedstawia niezwykłą różnorodność sposobów muzykowania – od najprostszych prekolumbijskich grzechotek i gwizdków po bardzo złożoną dźwiękowo i strukturalnie muzykę indyjską.
Ekspozycja Muzeum Instrumentów Muzycznych podzielona została na 16 galerii:
na parterze:
1.Muzyka późnego średniowiecza – Alta e Bassa Musica
2.Czas renesansowego muzykowania – Epoka Konsortów
3.Epoka baroku – muzyka polichóralna – Cori Spezzati
4.Muzyka sakralna XVIII w. – Kapela Jasnogórska Capella Claromontana
5.Muzyka sakralna i świecka XVIII w. Collegium Musicorum Posnaniensis
na I piętrze:
6.Francuska muzyka dworska XVIII w.
7.Muzyka II poł XVIII w.
8.Muzyka Symfoniczna XIX w.
9.Muzyka Kameralna XIX w.
10. Awangarda XX w.
11. Muzyka fortepianowa XIX w.
na II piętrze:
12. Instrumenty z rejonu Morza Czarnego
13. Polskie instrumenty ludowe
14. Muzyka Orientu – instrumenty z Indii, Iranu, Mongolii i Kazachstanu
15. Muzyka Orientu – instrumenty z Chin, Wietnamu i Birmy, Korei Płd. i Japonii
16. Instrumenty z terenów Ameryki Południowej i Afryki
Przewodnik multimedialny po ekspozycji można wypożyczyć bez dodatkowych opłat (podstawą do wydania przewodnika jest bilet wstępu do Muzeum).
Oprócz ogólnych informacji o obiektach, znajdują się w nim przykłady dźwiękowe, zdjęcia detali oraz rozszerzone opisy obiektów. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu jest jedyną tego typu placówką w Polsce i jedną z nielicznych w Europie.

4/ Rynek poznański - czas wolny.

 

Zapraszamy
Anna Wlazło i Jacek Cwetler

Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny